Board of Directors

 

 

Tan Sri Dato’ Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah
Chairman
Non-Independent Non-Executive

   
Tan Sri Bashir Ahmad
Managing Director
Non-Independent Executive

   
Datuk Seri Long See Wool
Non-Independent Non-Executive

   
Eshah binti Meor Suleiman
Non Independent Non-Executive

   
Rosli bin Abdullah 
Independent Non-Executive

   

Datuk Zalekha binti Hassan

Independent Non-Executive

   
Jeremy bin Nasrulhaq
Independent Non-Executive

   
Mohd Izani bin Ghani
Non-Independent Non-Executive

   

 

Tunku Dato' Mahmood Fawzy bin Tunku Muhiyiddin
Non-Independent Non-Executive

 

   

Datuk Seri Yam Kong Choy
Independent Non-Executive Director

   
Norazura binti Tadzim
(Alternate Director to Eshah Binti Meor Suleiman)
(Non-Independent Non-Executive)

     
Chua Kok Ching
(Alternate Director to
Dato' Long See Wool)
(Non-Independent Non-Executive)

 
     
Sabarina Laila binti Dato' Mohd Hashim
Company Secretary